Logga in

Bokföringsbyrån i Boden

Ekonomi & Skattejuridik AB är ett personalägt företag som etablerades redan 1967. Från att ursprungligen varit i huvudsak en redovisningsbyrå har kompetensområdena breddats väsentligt till att idag omfatta de krav som kan ställas på ett fullskaligt konsultföretag inom det ekonomiadministrativa området. Inom de områden vi inte själva har den fulla kompetensen kan vi erbjuda ditt företag ett kontaktnät av specialister.

Redovisning

boforing

Vi hjälper dig med redovisningen så att du får mer tid att utveckla företaget och skapa en lönsamhet. Vi sköter allt från löpande bokföring till upprättande av bokslut och årsredovisningar. För att göra det enklare för dig har vi olika paketlösningar för små och medelstora företag.

Ekonomisk rådgivning

computer-564099 1280

Ekonomisk rådgivning av olika slag är viktiga arbetsuppgifter för oss. Vi är en aktiv samtalspartner och ger dig värdefulla råd och analyser av din verksamhet. Vår erfarenhet inom ekonomi och juridik ger dig en kompetensförstärkning som kan vara avgörande...