Bokföring - Bokslut - Deklaration

Bokföring - Bokslut - Deklaration

RedovisningVi hjälper dig med redovisningen så att du får mer tid att utveckla företaget och skapa en lönsamhet. Vi sköter allt från löpande bokföring till upprättande av bokslut och årsredovisningar.


Ger dig rätt beslutsunderlagVi hjälper dig också att bygga upp administrativa rutiner så att du får ett effektivt flöde av information och anpassade ekonomiska rapporter. Tillsammans med dig diskuterar och analyserar vi resultatet. Redovisningen ger dig beslutsunderlag som hjälper dig att styra och överblicka företaget. Du har full kontroll på verksamhetens löpande ekonomiska utveckling.


Bokföringsbyrån hjälper alla typer av företag, oavsett bolagsform.  Självklart uppfyller vi god redovisningssed och är uppdaterade på förändringar i bokföringslagen, årsredovisningslagen samt normer från Bokföringsnämnden, Far och SRF..


Se exempel på vad vi hjälper er med  • Redovisning
  • Löpande bokföring
  • Uppföljning och analyser
  • Kundfakturor, kundreskontra
  • Leverantörsfakturor, leverantörsreskontra
  • Löneadministration
  • Ekonomiavdelning på entreprenad
  • Moms och arbetsgivardeklarationer
  • Bokslut, årsredovisning, inkomstdeklarationer

BOKFÖRINGSBYRÅNEkonomi och skattejuridik i Boden AB

Kopplingsvägen 10C, 96138 BODEN

Telefon vx: (+46) 0921 - 556 35

Följ oss på Facebook


Bokföringsbyrån är medlem i SRF

SVERIGES REDOVISNINGSKONSULTERS FÖRBUND SRF, ÄR DEN LEDANDE BRANSCHORGANISATIONEN FÖR REDOVISNINGSKONSULTER OCH LÖNEKONSULTER.

© Copyright. All Rights Reserved.