Om oss

Det är vi som jobbar här

KRISTINA SUNDSTRÖM

Redovisningskonsult,

Delägare

 

Löpande redovisning

Löneadministration

 

 

kristina.sundstrom@bokforingsbyran.nu

Direktnr: 0729 - 98 00 12

SUSANNE HANSSON

Auktoriserad redovisningskonsult, Delägare

 

Bokslut

Deklarationer

Löpande redovisning

 

susanne.hansson@bokforingsbyran.nu

Direktnr: 0729 - 98 00 11

KAIJA MARKLUND

Redovisningsassistent

 

 

Kund- och leverantörsreskontra

Bokföring

Övriga kontorsgöromål

 

kaija.marklund@bokforingsbyran.nu

Direktnr: 0729 - 98 00 13

OM BOKFÖRINGSBYRÅNPersonalägt företagEkonomi & Skattejuridik AB är ett personalägt företag etablerat i Boden redan 1965. Från att ursprungligen varit i huvudsak en redovisningsbyrå har kompetensområdena breddats till att idag omfatta de krav som kan ställas på ett fullskaligt konsultföretag inom det ekonomiadministrativa området. Inom de områden vi inte själva har den fulla kompetensen kan vi erbjuda ditt företag ett kontaktnät av specialister.KunderMålgruppen för våra tjänster är i huvudsak småföretag och medelstora företag, ideella och ekonomiska föreningar samt stiftelser, men vi har även den kompetens som krävs för att kunna tillmötesgå behov från myndigheter och andra offentliga organ.Vårt kundsegment sträcker sig för närvarande från Göteborg i söder till Kiruna i norr.


De uppdrag vi erhåller genomförs med personal från vårt kontor i Boden.Styrkan i vårt koncept kan sammanfattas med två huvudord:


Flexibilitet - Vi arbetar för varandra och våra kunder såväl inom som mellan kontoren.


Kostnadsminimering - För varje uppdrag vi erhåller skapas en uppdragsorganisation som ska tillmötesgå kundens behov och krav till lägsta möjliga kostnad. Självfallet utan att ge avkall på kvaliteten.
Vi kan erbjuda bl.a. följande tjänster:  • Ekonomiavdelning på entreprenad
  • Bokföring, bokslut och deklarationer
  • Skattekonsultationer
  • Ekonomiadministrativa konsultationer
  • Affärsjuridiska konsultationer
  • Styrelseuppdrag
  • Familjeekonomiska tjänster

HÄR HITTAR NI OSSSturegatan 16

961 33 Boden

BOKFÖRINGSBYRÅNEkonomi och skattejuridik i Boden AB

Sturegatan 16, 961 33 Boden

Telefon vx: (+46) 0921 - 557 35

Följ oss på Facebook


Bokföringsbyrån är medlem i SRF

SVERIGES REDOVISNINGSKONSULTERS FÖRBUND SRF, ÄR DEN LEDANDE BRANSCHORGANISATIONEN FÖR REDOVISNINGSKONSULTER OCH LÖNEKONSULTER.

© Copyright. All Rights Reserved.