Bokföring - Bokslut - Deklaration

Bokföring - Bokslut - Deklaration

Redovisning


Vi hjälper dig med redovisningen så att du får mer tid att utveckla företaget och skapa en lönsamhet. Vi sköter allt från löpande bokföring till upprättande av bokslut och årsredovisningar.


Ger dig rätt beslutsunderlag


Vi hjälper dig också att bygga upp administrativa rutiner så att du får ett effektivt flöde av information och anpassade ekonomiska rapporter. Tillsammans med dig diskuterar och analyserar vi resultatet. Redovisningen ger dig beslutsunderlag som hjälper dig att styra och överblicka företaget. Du har full kontroll på verksamhetens löpande ekonomiska utveckling.


Bokföringsbyrån hjälper alla typer av företag, oavsett bolagsform.  Självklart uppfyller vi god redovisningssed och är uppdaterade på förändringar i bokföringslagen, årsredovisningslagen samt normer från Bokföringsnämnden, Far och SRF..


Se exempel på vad vi hjälper er med


Redovisning

Löpande bokföring

Uppföljning och analyser

Kundfakturor, kundreskontra

Leverantörsfakturor, leverantörsreskontra

Löneadministration

Ekonomiavdelning på entreprenad

Moms och arbetsgivardeklarationer

Bokslut, årsredovisning, inkomstdeklarationer