Om oss

Det är vi som jobbar här

KRISTINA SUNDSTRÖM

Redovisningskonsult,

Delägare

 

Löpande redovisning

Löneadministration

 

 

kristina.sundstrom@bokforingsbyran.nu

Direktnr: 0729 - 98 00 12

SUSANNE HANSSON

Auktoriserad redovisningskonsult, Delägare

 

Bokslut

Deklarationer

Löpande redovisning

 

susanne.hansson@bokforingsbyran.nu

Direktnr: 0729 - 98 00 11

KAIJA MARKLUND

Redovisningsassistent

 

 

Kund- och leverantörsreskontra

Bokföring

 

 

kaija.marklund@bokforingsbyran.nu

Direktnr: 0729 - 98 00 14

MONICA BERGMAN

Redovisningskonsult.

 


Löpande redovisning

 monica.bergman@bokforingsbyran.nu

Direktnr: 0921 - 204800

PERNILLA LARSSON

Redovisningskonsult,

Delägare

 

Löpande redovisning

Bokslut
Deklarationer 

 

pernilla.larsson@bokforingsbyran.nu

Direktnr: 0921 - 15150

ANNICA SPAAK

Redovisningskonsult.

 

 

Löpande redovisning

Bokslut

Deklarationer 

 

annica.spaak@bokforingsbyran.nu

Direktnr: 0921 - 204803

OM BOKFÖRINGSBYRÅNFöretaget


Bokföringsbyrån i Boden AB är ett företag etablerat i Boden redan 1965. Från att ursprungligen varit i huvudsak en redovisningsbyrå har kompetensområdena breddats till att idag omfatta de krav som kan ställas på ett fullskaligt konsultföretag inom det ekonomiadministrativa området. Inom de områden vi inte själva har den fulla kompetensen kan vi erbjuda ditt företag ett kontaktnät av specialister.Kunder


Målgruppen för våra tjänster är i huvudsak småföretag och medelstora företag, ideella och ekonomiska föreningar samt stiftelser, men vi har även den kompetens som krävs för att kunna tillmötesgå behov från myndigheter och andra offentliga organ.Vårt kundsegment sträcker sig för närvarande från Göteborg i söder till Kiruna i norr.


De uppdrag vi erhåller genomförs med personal från vårt kontor i Boden.Styrkan i vårt koncept kan sammanfattas med två huvudord:


Flexibilitet - Vi arbetar för varandra och våra kunder såväl inom som mellan kontoren.


Kostnadsminimering - För varje uppdrag vi erhåller skapas en uppdragsorganisation som ska tillmötesgå kundens behov och krav till lägsta möjliga kostnad. Självfallet utan att ge avkall på kvaliteten.
Vi kan erbjuda bl.a. följande tjänster:


  • Ekonomiavdelning på entreprenad
  • Bokföring, bokslut och deklarationer
  • Skattekonsultationer
  • Ekonomiadministrativa konsultationer
  • Affärsjuridiska konsultationer
  • Styrelseuppdrag
  • Familjeekonomiska tjänster

HÄR HITTAR NI OSS

 

Kopplingsvägen 10c

961 38  Boden

BOKFÖRINGSBYRÅN


Bokföringsbyrån i Boden AB

Kopplingsvägen 10C, 96138 BODEN

Telefon vx: (+46) 0921 - 556 35

Följ oss på Facebook

Bokföringsbyrån är medlem i SRF

SVERIGES REDOVISNINGSKONSULTERS FÖRBUND SRF, ÄR DEN LEDANDE BRANSCHORGANISATIONEN FÖR REDOVISNINGSKONSULTER OCH LÖNEKONSULTER.

© Copyright. All Rights Reserved.