Om oss

Det är vi som jobbar här

KRISTINA SUNDSTRÖM

Redovisningskonsult,

Delägare

 
Bokslut

Deklarationer

Löpande redovisning

Löneadministration 


kristina.sundstrom@bokforingsbyran.nu

Direktnr: 0729 - 98 00 12

SUSANNE HANSSON

Auktoriserad redovisningskonsult, Delägare

 

Bokslut

Deklarationer

Löpande redovisning

Löneadministration

 

susanne.hansson@bokforingsbyran.nu

Direktnr: 0729 - 98 00 11

KAIJA MARKLUND

Redovisningsassistent

 


 Kund-
och leverantörsreskontra

Bokföring


kaija.marklund@bokforingsbyran.nu

Direktnr: 0729 - 98 00 14

REBECCA PALMÉR

Redovisningskonsult.

 

Bokslut 

Deklarationer

Löpande redovisning

 Löneadministration


rebecca.palmer@bokforingsbyran.nu
Direktnr: 072-998 00 10

EMELIE LARSSON

Redovisningsassistent

 

Kund-

och leverantörreskontra
Bokföring

 

OM BOKFÖRINGSBYRÅNFöretaget


Bokföringsbyrån i Boden AB är ett företag etablerat i Boden redan 1965. Från att ursprungligen varit i huvudsak en redovisningsbyrå har kompetensområdena breddats till att idag omfatta de krav som kan ställas på ett fullskaligt konsultföretag inom det ekonomiadministrativa området. Inom de områden vi inte själva har den fulla kompetensen kan vi erbjuda ditt företag ett kontaktnät av specialister.Kunder


Målgruppen för våra tjänster är i huvudsak småföretag och medelstora företag, ideella och ekonomiska föreningar samt stiftelser, men vi har även den kompetens som krävs för att kunna tillmötesgå behov från myndigheter och andra offentliga organ.Vårt kundsegment sträcker sig för närvarande från Göteborg i söder till Kiruna i norr.


De uppdrag vi erhåller genomförs med personal från vårt kontor i Boden.Styrkan i vårt koncept kan sammanfattas med två huvudord:


Flexibilitet - Vi arbetar för varandra och våra kunder såväl inom som mellan kontoren.


Kostnadsminimering - För varje uppdrag vi erhåller skapas en uppdragsorganisation som ska tillmötesgå kundens behov och krav till lägsta möjliga kostnad. Självfallet utan att ge avkall på kvaliteten.
Vi kan erbjuda bl.a. följande tjänster:


  • Ekonomiavdelning på entreprenad
  • Bokföring, bokslut och deklarationer
  • Skattekonsultationer
  • Ekonomiadministrativa konsultationer
  • Affärsjuridiska konsultationer
  • Styrelseuppdrag
  • Familjeekonomiska tjänster