Ekonomisk Rådgivning

Ekonomisk Rådgivning

Rådgivning


Ekonomisk rådgivning av olika slag är viktiga arbetsuppgifter för oss. Vi är en aktiv samtalspartner och ger dig värdefulla råd och analyser av din verksamhet. Vår erfarenhet inom ekonomi ger dig en kompetensförstärkning som kan vara avgörande för hur ditt företag lyckas. Vi engagerar oss i ditt företag och vill att du ska känna dig trygg i dina beslut.


Värdefulla råd


Vi ger dig praktiska lösningar i en komplex värld. Vår rådgivning omfattar en mängd olika områden som hjälper dig att höja effektiviteten och värdet på företaget. Främst är det frågor kring redovisning, bokslut och skatteplanering, men även upprättande av budget, prognoser och analyser av ekonomiska nyckeltal. Vi arbetar även proaktivt för att identifiera företagets skattemässiga risker och möjligheter. För ägarledda företag gör vi en totalanalys av bolaget och ägarnas privatekonomi.


Vi handplockar resurser för varje uppdrag och ser vi till att du får hjälp av vårt nätverk av specialister. Du är alltid i trygga händer.


Se exempel på vad vi hjälper er med


  • Ägar- och bolagsrådgivning
  • Bolagsbildning
  • Likviditetsplanering
  • Företagsöverlåtelser
  • Generationsskiften
#referens